Vážení kolegové,
na této webové stránce prezentuje výzkumný tým cíle a výsledky projektu s názvem "Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví". Projekt realizují akademičtí pracovníci Ústavu veřejné správy a regionální politiky v období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015 díky finanční podpoře TA ČR.

TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA (2012-2017). Bližší informace o programu OMEGA na stránkách TA ČR

Hlavním řešitelem projektu je Magdalena Chmelařová.

Výzkumný tým v roce 2014

 1. Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
 2. Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
 3. Doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
 4. PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
 5. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
 6. Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Výzkumný tým v roce 2015

 1. Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.
 2. Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.
 3. PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.
 4. Ing. Lucie Kamrádová
 5. Mgr. Jana Žáčková
 6. Doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Projektový tým je průběžně doplňován o odborníky na oblast ICT. Složení projektového týmu bylo koncipováno tak, aby v něm byly zastoupeny všechny odborné oblasti, které jsou nutné pro řešení projektu: sociální problematika, problematika EU, ekonomie, moderní informační a komunikační technologie, sociologie a psychologie.

Seznam vybraných kolektivních monografií vydaných v rámci realizace výzkumných projektů na pracovišti:

[1] KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, A., JUŘÍČKOVÁ V. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.
[2] KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2014. ISBN 978-80-7510-053-5.
[3] KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2013. ISBN 978-80-7248-884-1.
[4] KOLIBOVÁ, H. et al. Habitus of 55+ People in the Regional Context of the Moravian-Silesian Region. Silesian University in Opava, Faculty of Public Politics in Opava, Institute of Public Administration and Regional Politics in Opava, 2013. 107 p. ISBN 978-80-7248-823-0.
[5] KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. ISBN 978-80-7248-789-9.
[6] KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v MSK. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. ISBN 978-80-7248-790-5.
[7] KOLIBOVÁ, H. et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Politics in Opava, Institute of Public Administration and Regional Politics in Opava, 2012. ISBN 978-80-7248-714-1.
[8] KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Analýzy sociální reality v česko-polském příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2011. ISBN 978-80-7248-697-7.
[9] KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010. ISBN 978-80-7248-612-0.
[10] KOLIBOVÁ, H. a kolektiv. Péče o zaměstnance v programech vnitropodnikové sociální politiky v Moravskoslezském kraji. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010. ISBN 978-80-7248-611-3.

Další publikační výstupy akademických pracovníků jsou uvedeny na stránkách ústavů v sekci Kontakty - ODKAZ NA KONTAKTY.